Hvordan Tro og Lys startet : scene 1

Historien scene 2

Historien scene 3

Historien scene 4

Historien scene 5

Historien scene 6

Historien scene 7