Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 

Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post:kristinkjostvedt@hotmail.com

Møtested
Lillesand kirke
Samling i Tingsalen etter gudstjenesten


Møtetider høsten 2022
2. oktober
kl 1100-1400: Gudstjeneste i Lillesand kirke kl 1100

Samling i Tingsalen etterpå

30 oktober kl 1100-1400: Gudstjeneste i Lillesand kirke kl 1100
Samling i Tingsalen etterpå

4. desember kl 1100-1400:Gudstjeneste i Lillesand kirke kl 1100
Adventsfeiring i Tingsalen etterpå

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,
Nedre Feda, 4485 Feda
93066567 
randi.margrethe.larsen@flekkefjord.kommune.no

Frank Arne Hammerø
Nesgata 12, Kvinesdal
41047176
fah@kvinesdal.kirken.no

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellenasand@gmail.com

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)