Tro og Lys i Norge - del av en internasjonal bevegelse

 

Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegelsen startet i 1971 etter en internasjonal pilegrimstur til Lourdes i Frankrike.

En Tro og Lys - gruppe består av: mennesker med utviklingshemning, familie og andre. Gruppen består av 30 - 35 medlemmer som møtes regelmessig, vanligvis minst en gang i måneden. Vi møtes for å dele, livserfaringer og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Det er mye glede og humør i gruppene. Vi forsøker å møtes også utenom de vanlige møtene, besøke hverandre, dra på turer og delta på felles samlinger, leirer og lignende. Det varierer fra gruppe til gruppe hvor ofte en møtes.


Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Vi har lutherske og katolske prester / diakoner knyttet til gruppene. Vi er tilsluttet den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen (Foi et Lumière, Faith and Light). Det er i dag 1350 grupper i 86 land (2021).

 


Sist oppdatert 26.03.2023  Aslaug Espe