Grunnleggere - Jean Vanier

Jean Vanier er opprinnelig kanadier, sønn av en tidligere general - guvernør. Han er født i 1928. Han hadde først en karriere som marineoffiser. Han avbrøt denne i 1948. Senere studerte han teologi og filosofi og underviste en tid i Toronto. I 1963 besøkte han sin venn, den franske dominikanerpateren Thomas Philippe, som var prest ved en liten institusjon for mennesker med utviklingshemming i byen Trosly – Breuil, utenfor Paris.Han ble sterkt grepet av paterens vennskap med utviklingshemmede. Det var under dette besøket at pater Thomas  stilte ham spørsmålet: ”Kanskje du kan begynne noe nytt? ” Tiden var moden for noe “nytt”. Selv om Jean Vanier elsket å undervise ved universitetet, visste han at Gud ønsket noe annet av ham. I Frankrike var det dessuten på den tiden et skrikende behov for hjem og arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. I 1964 besøkte han igjen sin venn utenfor Paris. Etter dette besøket bestemte han seg for å gjøre “noe”. Han begynte å besøke institusjoner for utviklingshemmede. Det han der så og hørte, bare bekreftet hans kall til å gjøre “noe”. Samme år brøt han opp fra sin karriere ved universitetet. Han kjøpte et hus i landsbyen Trosly - Breuil. Tidligere hadde han møtt Philippe Seux og Raphael Simi på et psykiatrisk sykehus utenfor Paris. De var begge utviklingshemmede. I 1964 flyttet de ut fra sykehuset. Jean Vanier begynte å leve sammen med dem og noen få andre medarbeidere. Slik oppstod det første Arken – fellesskapet   (l’ Arche) . Etterhvert vokste det frem flere hus - fellesskap i samme landsby. I 1969 åpnet et hus i Canada, i 1970 i India. I dag fins det  Arken - fellesskaper rundt om i hele verden, i alt ca. 110  i 25 ulike land. Mariahuset i Oslo har tidligere vært medlem av Arken - bevegelsen. I dag har fellesskapet fortsatt nær kontakt med bevegelsen.

Aslaug Espe

Grunnleggere - Marie - Hélène Mathieu

Marie - Hélène Mathieu

Marie - Hélène Mathieu er utdannet spesialpedagog. Sammen med pater Henri Bissonnier, grunnla hun  IOCH (l’Office Chrétien des Personnes  Handicapées (1963) og litt senere Ombres et Lumière, et tidsskrift som retter seg spesielt mot funksjonshemmede barn, deres familier og venner (1968). Hun var med på å starte Tro og Lys sammen med Jean Vanier ( 1971). Hun har vært medlem av pavens legråd fra 1984-1989. Hun ble utnevnt til ridder av Æreslegionen. Hun har utgitt mange artikler og bøker om funksjonshemmede.