Follogruppen

Logo for Follogruppen, laget av kunstneren Astri Tønnessen Berg

Leder
Ole Herman Winnem
97175819
olehwinnem@live.no

Møtested
Ås arbeidskirke, Drottveien 41, 1430 Ås


Ski nye kirke, Tro og Lys ungdomsgruppe
Dette er en gruppe som møtes  mellom de faste møtene i Follogruppen, en kveld i måneden, og er for mennesker i tenårene og tjueårene.  

Det blir god mat, lek og  moro, sang og musikk, lystenning og andakt. Godt fellesskap, ungdommene kommer fra hele Follo.  
For spørsmål kontakt Unni Merethe Weydahl Langen, diakon, på tlf 90 79 22 37

  

Lambertsetergruppen

Logo for Tro og Lys - gruppen på Lambertseter, laget av Anne - Kari Bjørndalen

 


Leder

Monica Landmark, leder, 
Ole Brumms vei 42, 0979 Oslo

M:  48 10 70 58 
monica.landmark1@gmail.com

Møtested
Lambertseter kirke
Langbølgen 33, 1101 Oslo
(v Munkelia T-banestasjon, linje 4)

 

Program for Lambertsetergruppa høsten 2022

Modumgruppen

Leder
Kirsti Hole

95147345
kirsti.hole@modumkirke.no

Møtested
Åmot kirke
Kapellveien, 3340 Åmot


 

Lillesandgruppen

Vestre Moland kirke

Leder
Barbro Raen Thomassen 

Røinås, 4760 Birkeland
Tlf.: 37275556
e-post:kristinkjostvedt@hotmail.com

Møtested
Lillesand kirke
Samling i Tingsalen etter gudstjenesten

Møtetider høsten 2022
2. oktober
kl 1100-1400: Gudstjeneste i Lillesand kirke kl 1100

Samling i Tingsalen etterpå

30 oktober kl 1100-1400: Gudstjeneste i Lillesand kirke kl 1100
Samling i Tingsalen etterpå

4. desember kl 1100-1400:Gudstjeneste i Lillesand kirke kl 1100
Adventsfeiring i Tingsalen etterpå

Flekkefjordgruppen

Leder
Randi Margrethe M Larsen,

Nedre Feda, 4485 Feda
93066567 
randi.margrethe.larsen@flekkefjord.kommune.no

Frank Arne Hammerø
Nesgata 12, Kvinesdal
41047176
fah@kvinesdal.kirken.no

 

Nordstrandgruppen

Leder
Ellen Agøy Sand,
Munkelia 5, 1163 Oslo
22740970
90698104
ellenasand@gmail.com

Møtested
Menighetssenteret ved
Nordstrand kirke
(ungdomslokalene i underetasjen)
Ekebergvn. 238
(ta Ekebergbanen til Sæter eller
buss 79 til Nordstrandveien)