Del av en internasjonal bevegelse

Internasjonalt møte i Libanon 2018

Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegelsen startet i 1971 inspirert av kanadieren Jean Vanier og spesialpedagogen Marie- Hélène Mathieu. Den norske grenen av Tro og Lys ble til i 1990.  Aslaug Espe og ei gruppe foreldre, mennesker med utviklingshemning og andre begynte den første gruppen, Follogruppen, som i dag samler mennesker fra Ås og Ski kommune. I dag har vi 12 godkjente grupper: Nordre Follo, Lambertseter og Nordstrand i Oslo,  Modum, Lillesand og Flekkefjord, Ål, Kongsvinger, Nedre Eiker og Hammerfest, Bø og Lyngdal. Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Vi har lutherske og katolske prester / diakoner knyttet til gruppene. Vi er tilsluttet den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen (Foi et Lumière, Faith and Light). Det er i dag 1350 grupper i 86 land (2021).

En Tro og Lys - gruppe består av: mennesker med utviklingshemning, familie og andre. Gruppen består av 30 - 35 medlemmer som møtes regelmessig, vanligvis minst en gang i måneden. Vi møtes for å dele, livserfaringer og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Det er mye glede og humør i gruppene. Vi forsøker å møtes også utenom de vanlige møtene, besøke hverandre, dra på turer og delta på felles samlinger, leirer og lignende. Det varierer fra gruppe til gruppe hvor ofte en møtes.

Sist oppdatert 09.09.2021  Aslaug Espe